www.finessi.info
FINSKEN Suomen ympäristökeskus
Tervetuola
Projektin kuvaus
Koordinaatio
Tutkimusryhmät
Tuloksia
Kokoukset ja tapahtumat
Linkit
Julkaisut

Skenaarioportti (englanniksi)

In English

GLOBAALIMUUTOSSKENAARIOT: päätösseminaari

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki
27.-28.11.2002

down Tausta
down Tavoitteet
down Sijainti
down Osallistuminen
down Ohjelma

document tulostuskelpoinen versio tästä sivusta (pdf, 67 KB)


Tausta

Maailmanlaajuiset ympäristömuutokset, joita aiheuttavat sekä ihmisen toiminta että luonnonilmiöt, ovat yhä enemmän ihmisten ja organisaatioiden kiinnostuksen kohteina. Näiden "globaalimuutosten" ennakoimiseen tarvitaan niin havaittujen suuntausten ja muutokseen vaikuttavien tekijöiden kuin myös ihmiskunnan vaihtoehtoisten kehityspolkujen tunnistamista ja ymmärtämistä. Koska näiden tulevaisuuden muutosten ennustaminen (todennäköisen kehityksen määrittely) ei ole mahdollista, on vaihtoehtoinen ratkaisu kehittää tulevaisuuden "skenaarioita". Kansainvälinen hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) määrittelee skenaarion "johdonmukaiseksi, ristiriidattomaksi ja uskottavaksi kuvaukseksi mahdollisesta maailman tulevaisuuden tilasta".

Suunnittelijat, päätöksentekijät ja tutkijat pitävät globaalimuutosskenaarioita yhä tärkeämpinä työkaluina, jotka antavat mahdollisuuden eritellä hyvin erilaisia, mutta mahdollisia tulevaisuuden tiloja ja käyttää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. FINSKEN-projekti on pyrkinyt kehittämään ajanmukaisia arvoita ympäristömuutoksista ja niihin liittyvistä tekijöistä Suomessa 21. vuosisadalla. Projektissa on kehitetty eri tyyppisiä skenaarioita:

  • sosio-ekonomiset ja teknologiset skenaariot
  • ilmastoskenaariot
  • merenpinnan korkeuden skenaariot
  • ilmakehän koostumuksen skenaariot
  • happamoittavan laskeuman skenaariot

Projektin yksi tärkeä tavoite on ollut pyrkiä integroimaan eri skenaariotyypit, joita on tähän asti käsitelty erikseen. Tähän tavoitteeseen on päästy käyttämällä yhteisiä globaaliskenaarioita, jotka kuvaavat IPCC:n vuonna 2000 raportoimia ympäristömuutokseen vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi on tutkittu alueellisia yhteyksiä eräiden skenaariotyyppien välillä (esim. troposfäärin otsonipitoisuuksien ja ja lämpötilan sekä merenpinnan ja ilmavirtausten välisiä yhteyksiä).

up Takaisin sivun alkuun
 
 


Tarvoittet

Seminaarilla, joka on kolmen vuoden tutkimustyön yhteenveto, on kolme tavoitetta:

  1. Esittää ja arvioida uudet globaalimuutosskenaariot Suomelle
  2. Pohtia FINSKEN-projektin käyttämiä menettelytapoja skenaarioiden kehittämisessä ja verrata näitä muualla käytettyihin menetelmiin
  3. Keskustella FINSKEN-skenaarioiden soveltuvuudesta päätöksenteon ja tutkimuksen tarpeisiin

up Takaisin sivun alkuun
 
 

Sijainti

Seminaari pidetään Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE), os. Mechelinink. 34 A, Helsinki, auditorio Laulujoutsenessa (1. kerros). Yhteystiedot ja kuinka löytää SYKE:een: http://www.ymparisto.fi/syke/liikenne.html

up Takaisin sivun alkuun
 
 

Osallistuminen

Seminaari on ensisijaisesti tarkoitettu vain kutsutuille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita globaalimuutosskenaarioista: tutkijat, päätöksentekijät, viranomaiset, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajat. Seminaariin on myös kutsuttu huipputason kansainvälisiä asiantuntijoita pitämään pääesitykset eri skenaarioaiheista ja antamaan palautetta FINSKEN skenaarioista.

document Lopullinen osallistujalista (pdf, 195 KB)

up Takaisin sivun alkuun
 
 

Ohjelma

Seminaari on järjestelty FINSKEN-projektin pääteemojen mukaisesti. Kutakin projektin esitystä edeltää pääpuheenvuoro, joka esittelee aiheen ja taustan Suomen työlle. Seminaarin kielenä on englanti kansainvälisten osallistujien huomioimiseksi. Yleisöä pyydetään kuitenkin lämpimästi osallistumaan keskusteluun joko englanniksi tai suomeksi. Seminaarissa on lisäksi paneelikeskustelu, jossa kuutta eri intressitahoa edustavat paneelistit esittävät lyhyesti näkemyksensä globaalimuutosskenaarioista. Esityksiä seuraa yleinen keskustelu. Kahvia on tarjolla molempina päivinä ja lounasmahdollisuus SYKEn ravintolassa (hinta noin 5 Euroa). Kaikki seminaarin osallistujat on kutsuttu FINSKEN illanviettoon SYKEssa illalla 27.11.2002.

document yksityiskohtainen ohjelma (pdf, 71 KB, 25.11.02, englanniksi)

up Takaisin sivun alkuun
 

prev Takaisin aloitussivulle

 

Päivitetty 26.02.2004, Stefan Fronzek
Suomen ympäristökeskus | Globaalimuutoksen tutkimusohjelma

© Copyright FINSKEN-hanke | Palvelukuvaus