www.finessi.info
FINSKEN Suomen ympäristökeskus
Tervetuola
Projektin kuvaus
Koordinaatio
Tutkimusryhmät
Tuloksia
Kokoukset ja tapahtumat
Linkit
Julkaisut

Skenaarioportti (englanniksi)

In English

FINSKEN -PROJEKTIN KUVAUS

down Yleistä
down Skenaarioiden yhdistäminen

Skenaarioiden alueiden kuvaus:

document FINSKEN esite [pdf, 266KB]


Yleistä

FINSKEN-hanke, joka päättyi äskettäin (1999-2002), oli osa Suomen Globaalimuutoksen tutkimusohjelma FIGAREa. FINSKENin rahoittivat Suomen Akatemia (67%) ja Liikenne- ja viestintäministeriö (33%). Projektia koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE), ja siihen kuului kuusi tutkimusryhmää neljästä tutkimuslaitoksesta, jotka olivat SYKEn lisäksi Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TUKKK), Ilmatieteen laitos (IL) sekä Merentutkimuslaitos (MTL).

FINSKEN–projekti kehitti uusimman tiedon mukaisia skenaarioita Suomen ympäristön muutoksista ja niihin liittyvistä tekijöistä vuoteen 2100 asti ja siitäkin eteenpäin. Jotta globaalimuutoksen todennäköisiä Suomeen kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin arvioida, on ymmärrettävä entistä paremmin nykyisiä suuntauksia ja arvioitava niitä tulevaisuuteen. Koska ihmiskunnan käyttäytymiseen liittyy aina suurta epävarmuutta, tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa luotettavasti; tästä johtuen usein laaditaankin skenaarioita, jotka kuvaavat uskottavia tulevaisuuden tiloja.

FINSKEN-skenaariot ovat keskenään johdonmukaisia, sillä ne perustuvat samoihin Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) kehittämiin sosio-ekonomisen ja teknologisen kehityksen globaalitason skenaarioihin (SRES). Näistä sosio-ekonomisista olettamuksista lähtien voidaan määrittää joukko mahdollisia skenaarioita kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten päästöille ilmakehään. Samoin annettujen päästöskenaarioiden avulla on mahdollista arvioida kaasujen ja pienhiukkasten pitoisuuksia ilmakehässä, niiden vaikutuksia maan säteilytasapainoon ja tämän vaikutuksia ilmastoon ja edelleen merenpinnan tasoon. Koska arvioihin sisältyy epävarmuuksia joka tasolla, kehitettiin myös joukko skenaarioita kuvaamaan näitä epävarmuuksia.

FINSKEN–projektin tutkimusryhmien kehitettämiä skenaarioita ovat:

Koordinointiryhmän vastuulla oli skenaarioiden yhdistäminen (SYKE-1).

up Takaisin sivun alkuun


Skenaarioiden yhdistäminen

Eräs FINSKEN–projektin päätavoitteista on kehittää keskenään johdonmukaisia skenaarioita. Kaikkien skenaarioiden tulisi siksi perustua samoihin globaalimuutosta ohjaaviin sosio-ekonomisiin taustatekijöihin. FINSKEN–projektissa käytetäänkin näin ollen mahdollisuuksien mukaan hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) päästöskenaarioiden erityisraporttia (SRES) varten kehittämiä globaaleja sosio-ekonomisia ja teknologisia kehityskulkuja.

Annettujen sosio-ekonomisten olettamusten perusteella on mahdollista laskea useita vaihtoehtoja sille, miten kasvihuone- kaasujen ja aerosolien päästöt ilmakehään kehittyvät tulevaisuudessa. Edelleen voidaan arvioida, millaisia ovat kunkin päästöskenaarion mukaiset kaasujen ja aerosolien pitoisuudet ilmakehässä ja miten ne vaikuttavat maapallon säteilytasapainoon, ilmastoon ja viimein merenpinnan korkeuteen. Jokaiseen näistä vaiheista liittyy epävarmuutta, ja tästä johtuen on laadittava useita skenaarioita; eri skenaarioiden poikkeamat toisistaan kuvastavat tätä epävarmuutta.

Toinen FINSKEN–projektin keskeisiä tavoitteita on tuottaa skenaarioita, jotka ovat käyttökelpoisia potentiaaliselle kohderyhmälle. Projektin puitteissa pyritään tunnistamaan tämä mahdollisten käyttäjien kohderyhmä ja liittää heidät osaksi kehitysprosessia. Tätä tavoitetta palvelevat projektiesite, kyselytutkimus, skenaarioseminaarit sekä pienryhmäkeskustelut.

Tutkimusryhmä ja Tuloksia ja Julkaisuja
up Takaisin sivun alkuun
 

Päivitetty 26.02.2004, Stefan Fronzek
Suomen ympäristökeskus | Globaalimuutoksen tutkimusohjelma

© Copyright FINSKEN-hanke | Palvelukuvaus